ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

LES NOSTRES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Les activitats complementàries a la nostra escola són les següents:

Educació Infantil

 • Ambients d’aprenentatge
 • Anglès
 • Rutines de pensament
 • Taller tecnològic
 • Congrés de Ciéncia a les Escoles

Educació Primària

 • Tallers d’Intel·ligències múltiples
 • Educació en valors
 • Research
 • Treball cooperatiu
 • Rutines de pensament
 • Tècniques d’expressió
 • Taller Tecnològic
 • Taller de lectura