ESPAI MIGDIA

Horari: 13 a 15 hores

Objectius generals

  • Establir uns hàbits alimentaris i d’higiene bàsics.
  • Respectar en tot moment els companys i companyes i el/les monitor/es, així com el material i les instal·lacions.
  • Fruir de l’estona de migdia com d’un temps agradable i viure el joc i les activitats com a una estona gratificant.

Activitats

Infantil:

  • P-3: Migdiada.
  • P-4 i P-5: Jocs d’interior, jocs d’exterior, manualitats, sorral, taller de contes i cançons.

Primària:

  • Jocs de taula, taller de creativitat, diari, aula d’estudi i joc simbòlic.

Equip d’educadores:

  • Coordinadora d’Espai Migdia
  • Monitors/es de menjador
  • Monitors/es de pati i activitats