ESTIL EDUCATIU

EL NOSTRE ESTIL EDUCATIU

Don Bosco i la Mare Mazzarello, amb el seu Sistema Preventiu, fan una aportació original a l’acció educativa entre els joves mitjançant un mètode educatiu que es basa plenament en la raó, en la religió i en l’amor.

Posar en pràctica aquest Sistema Educatiu suposa, per tant:

 • Desenvolupar positivament les forces interiors de la persona;
 • Crear un ambient positiu que estimuli, sostingui i desenvolupi el gust pel que està bé;
 • Estar presents en la vida dels infants i joves per anticipar-se al desenvolupament de situacions o hàbits negatius en sentit material o espiritual;
 • Projectar respostes noves i creatives als reptes que plantegen els canvis socials dels joves i de l’entorn de les diverses plataformes educatives;
 • Projectar nous horitzons d’acció com a resposta a les exigències d’un centre educatiu obert als projectes i necessitats de la zona.

L’experiència educativa del Sistema Preventiu, en cada plataforma educativa, és la clau per aconseguir fer dels nostres destinataris “honrats ciutadans i bons cristians”.

L’acció educativa salesiana es caracteritza per:

El criteri preventiu pel qual:

 • Fem propostes d’experiències positives de bé,
 • Col·laborem amb els alumnes en el desenvolupament d’aquelles actituds que els permetin superar riscs i situacions de perill, els ajudem a copsar el sentit de la seva joventut i a viure en plenitud les seves aspiracions, dinamismes i impulsos.

L’ambient educatiu que es caracteritza per:

 • El protagonisme dels destinataris,
 • L’esperit de família,
 • La racionalitat i flexibilitat,
 • La feina diària, l’esforç concret,
 • La invitació a la creativitat,
 • El clima d’alegria i de festa;

La relació educativa personal que reconeix la individualitat i la història personal de cada alumne i que es tradueix en:

 • Familiaritat amb els educadors i educands,
 • Capacitat d’acollida i de diàleg,
 • Confiança i simpatia envers el món dels infants i joves;

La “presència-assistència” animadora dels educadors que:

 • Animen les seves iniciatives,
 • Ofereixen elements de maduració personal,
 • Prevenen experiències negatives i conductes inadequades,
 • Obren constantment a una visió creient de la vida;

L’oferta respectuosa d’una experiència de fe que es caracteritza per:

 • La trobada amb Déu en la vida ordinària,
 • La celebració de la fe i dels sagraments,
 • La devoció a Maria Auxiliadora,
 • El sentit d’Església,
 • La projecció solidària i missionera de la pròpia fe;

Les propostes de compromís cristià:

 • En el compliment del deure,
 • En la solidaritat,
 • En la vida ciutadana.

D’aquesta manera, en continuïtat amb l’experiència pedagògica de Don Bosco i Maria Mazzarello, les diverses plataformes educatives salesianes es converteixen en “família” quan l’afecte és correspost i tots, educadors/es, pares, mares, nois/es se senten responsables del bé comú.