LLIBRES I MATERIAL

LLIBRES I MATERIAL UTILITZATS DURANT EL CURS

Des de el següent enllaç podeu visualitzar o descarregar el document on s’especifiquen els llibres i material necessari pel curs.

Veure o Descarregar el Document PDF