PASTORAL

PROJECTE LOCAL DE PASTORAL

És fruit d’una reflexió feta per un grup de persones que representen tots els sectors de la nostra presència salesiana. A aquest grup l’anomenem Equip Local de Pastoral (ELP).

Recull i expressa intuïcions que estan en sintonia amb el Carisma Salesià i amb la Programació Inspectorial.

Engloba els objectius proposats des de les diferents plataformes de l’obra salesiana de St. Andreu: Escola, Centre juvenil, AFA. I fa propostes comunes.

Vetlla perquè en totes les intervencions educatives hi hagi una clara intencionalitat evangelitzadora i es transmeti una visió cristiana de la vida.
Està obert a noves necessitats que poden sorgir, a les quals hem d’anar responent per fer cada vegada més viu el patrimoni heretat de D. Bosco i M. Mazzarello.

Unifica criteris i propostes perquè arribi a tota la comunitat educativa el somni de D. Bosco i de M. Mazzarello: fer dels nostres nens, nenes i joves “honrats ciutadans i bons cristians.”

L’ EQUIP LOCAL DE PASTORAL. QUI SOM?

Som un grup que vol estar atent a la realitat de Sant Andreu i, juntament amb la Parròquia i altres entitats, promoure una pastoral conjunta que doni una resposta de qualitat als nostres nens i nenes, als nostres joves, a les nostres famílies.

Els nostres noms són:

  • Mª Jesús Ballester, Titular
  • Remei Márquez, Directora de l’Escola
  • Elsa Franco, Responsable del Centre Juvenil Sant Andreu
  • Miquel Vilaseca, Monitor del Centre Juvenil
  • Àngels Hernández, Mestra
  • Anna Falces, Mestra
  • Mònica Bartolomé, Mare
  • Ainara Cano, Mare
  • Paula de Ramón, Representant d’AA.AA
  • Mª Concepción  Tijero, Directora de la Comunitat de Salesianes.